counter Domov

A-klub PL Sučany

občianske združenie

Domov

Táto web stránka Vám  pomôže pochopiť alkoholizmus ako chorobu. F10.2. Závislosť na alkohole je choroba ktorá nerozlišuje vek, pohlavie, socíálne postavenie ani iné faktory. Je to choroba chronická ale liečiteľná. Neliečený alkoholizmus spôsobuje množstvo telesných duševných psychických a neurologických chorôb mnohokrát končiacich smrťou. Dôležité je včasné diagnostikovanie tejto choroby a následne jej liečenie. Čím skôr sa alkoholizmus diagnostikuje a začne liečiť tým vyššia je šanca na uzdravenie.

 

 

Dôvodom prečo ste navštívili túto stránku

je to, že ste sa v minulosti stretli s pijanom

alebo alkoholikom, či už v rodine, práci,

alebo medzi známymi a niesu Vám

ľahostajné ich osudy. Je však možné, že vy

sami máte problém s alkoholom (aj keď si

to nedokážete alebo nechcete priznať).